Cấp Vip iWin Club – Các Ưu Đãi Lớn Cho Người Chơi Vip

Cấp Vip iWin Club – Các Ưu Đãi Lớn Cho Người Chơi Vip

Các cấp độ Vip của iWin Club là gì?

Cấp độ Vip tại iWin Club là cách phân chia cấp bậc của các người chơi dựa vào tổng tiền nạp và tổng cược. Hiện tại Cấp Vip iWin Club được chia làm 15 cấp độ. Mỗi cấp độ có những đặc quyền riêng, cấp độ Vip càng lớn, đặc quyền càng lớn.

Cái lợi lớn nhất của cấp độ Vip là % chuyển đổi từ ví ngọc sang ví vàng sẽ được tăng dần, có thể đạt đến tỷ lệ 1:1, và nhận thưởng thêm 0.3% khi nổ hủ, đây sẽ là một số tiền cực kỳ lớn vì một hũ lớn trung bình nổ có thể đến 50 tỷ, và số tiền bạn sẽ nhận được thêm là 150.000.000 triệu đồng

Điều kiện và đặc quyền của các bật cấp độ Vip

Vip iWin cấp độ 1 

Điều kiện: Tổng nạp 200k và Tổng cược 3 triệu

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 6.000 VNĐ

Vip iWin cấp độ 2

Điều kiện: Tổng nạp 500k và Tổng cược 15 triệu

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 20.000 VNĐ

Vip iWin cấp độ 3

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 3 triệu và Tổng cược 80 triệu

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 100.000 VNĐ

Vip iWin cấp độ 4

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 10 triệu và Tổng cược 300 triệu

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 350.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 20%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.05%

Vip iWin cấp độ 5

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 50 triệu và Tổng cược 1 tỷ

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 1.200.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 30%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.08%

Vip iWin cấp độ 6

Điều kiện:  Tổng nạp tích lũy là 100 triệu và Tổng cược 3 tỷ

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 3.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 40%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.1%

Vip iWin cấp độ 7

Điều kiện:  Tổng nạp tích lũy là 500 triệu và Tổng cược 15 tỷ

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 15.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 50%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.15%

Vip iWin cấp độ 8

Điều kiện:  Tổng nạp tích lũy là 1 tỷ 500 triệu và Tổng cược 50 tỷ

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 50.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 60%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.20%

Vip iWin cấp độ 9

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 5 tỷ và Tổng cược 200 tỷ

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 200.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 70%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.25%

Vip iWin cấp độ 10

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 9 tỷ và Tổng cược 400 tỷ

Quyền lợi Vip

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Vip: 400.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 80%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%

Vip iWin cấp độ 11

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 18 tỷ và Tổng cược 800 tỷ

Đặc quyền Super Vip: 

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Super Vip: 600.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 75%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%

Vip iWin cấp độ 12

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 40 tỷ và Tổng cược 150 tỷ

Đặc quyền Super Vip: 

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Super Vip: 1.000.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 80%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%

Vip iWin cấp độ 13

Điều kiện:  Tổng nạp tích lũy là 80 tỷ và Tổng cược 300 tỷ

Đặc quyền Super Vip: 

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Super Vip: 2.000.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 85%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%

Vip iWin cấp độ 14

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 160 tỷ và Tổng cược 600 tỷ

Đặc quyền Super Vip: 

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Super Vip: 4.000.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 90%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%

Vip iWin cấp độ 15

Điều kiện: Tổng nạp tích lũy là 320 tỷ và Tổng cược 12.000 tỷ

Đặc quyền Super Vip: 

 • Hỗ trợ nạp rút nhanh chóng
 • Thưởng lên Super Vip: 10.000.000 VNĐ
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 100%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%
Tắt QC [X]